Etusivu » Seura » Turvallisuus » Tampereen Vihuri ry:n SUP-lautailun toiminta- ja turvallisuusohje Rauhaniemen tukikohdassa

Tampereen Vihuri ry:n SUP-lautailun toiminta- ja turvallisuusohje Rauhaniemen tukikohdassa

Toiminnan kuvaus

Tampereen Vihurin SUP-melonta on seuran sisäistä toimintaa. Vihuri ei toistaiseksi järjestä seuran ulkopuolisille tahoille SUP-koulutusta eikä SUP-lautailua.

Koulutustapahtumat ja muut ohjatut melonnat

Toimintaan kuuluu koulutusta, jossa opetellaan SUP-lautailun ja melontaturvallisuuden perustietoja. Koulutustapahtumissa vastuuhenkilönä toimii Melonta- ja soutuliiton hyväksymän SUP-ohjaajakoulutuksen saanut henkilö.

Vastuuohjaaja:

 • johtaa tapahtumaa ja vastaa toiminta- ja turvallisuusohjeen noudattamisesta
 • varmistaa, että saatavilla on ainakin yksi ensiapulaukku
 • pitää mukanaan mukana pilliä ja vesitiiviisti pakattua tai vettä kestävää ladattua puhelinta
 • vastaa muun tarvittavan varustuksen saatavuudesta

Omatoiminen SUP-lautailu

Seuran jäsenten omatoimisessa SUP-lautailussa kukin vastaa itse toiminnan turvallisuudesta ja ohjeistuksen noudattamisesta.

Jokainen on velvollinen noudattamaan Tampereen Vihuri ry:n SUP-lautailun toiminta- ja turvallisuusohjetta.

Toimintapaikka

SUP-melonta alkaa Vihurin vajalta ja päättyy samaan paikkaan. Osoite: Rauhaniemenreitti 11 (N61°515182, E023°790166)

Vihurin SUP-lautojen käyttö

 • Käyttöoikeus on kalustonkäyttömaksun maksaneilla seuran jäsenillä, jotka ovat osallistuneet SUP-koulutukseen tai osoittaneet SUP-osaamisensa jollekin Vihurin SUP-ohjaajista. 
 • Käyttö vain Näsijärvellä, Rauhaniemen vajalta lähtien ja sinne palaten.

Ennen melontaa

 • Sää
  • Selvitä säätila siltä ajalta, jonka olet vesillä. Lisää retkellä 2 tuntia pelivaraa arvioituun rantautumiseesi. 
  • Rajoittavat olosuhteet:
   • ukkonen, älä mene vesille
  • Selvitä aallokon, tuulen voimakkuuden ja suunnan vaikutus omat ja ryhmän taidot huomioiden. Huomioi tuulen suunnan vaikutus aaltojen kehittymiseen: etenkin luode-pohjoinen-koillinen suunnista yli 4 m/s (Tampereen keskustan sääennusteesta) aiheuttaa kohtuulliset aallot.
 • SUP-laudan ja varusteiden kuntotarkastus
  • laudan kunto
  • karkuremmin kunto
  • melan kunto
  • liivien kunto
 • Vajakirjaan tiedot:
  • nimi
  • kalusto
  • lähtöaika
  • melonta-alue/reitti
  • arvioitu paluuaika
 • Varustus:
  • SUP-lauta, karkuremmi, mela, melontaliivit (suositellaan käytettäväviksi etenkin kylmän veden aikaan), vaatetus sään ja veden lämpötila huomioiden
  • muu varustus harkinnan mukaan olosuhteet ja melontasuunnitelma huomioiden:
   • esim. ladattu puhelin vesitiiviisti pakattuna, valo, juomaa, eväät, varavaatetus, ihon uv-suojaus, pilli, polvisuojat, kypärä jne.
 • Laudan kuljetus rantaan => varovaisuus rinteessä

Melonnan aikana

 • SUP-lauta veteen evää varoen
  • rannasta lähtiessä laudan perä edellä
 • Vältettävät alueet vajan lähistöllä (kartta 1):
  • Rauhaniemen uimarannan kohonarun sisäpuolinen alue
  • Rauhaniemen saunan uintialue
  • Aallonmurtajien pohjoispuoli alle 25 m etäisyydellä luode-pohjois-koillistuulen vallitessa
  • Kaupinojan uimarannan uintialue vain rantautumisiin ja vesille lähtöön
  • Kaupinojan saunan uintialue
  • Naistenlahden satama-alue
  • Mustalahden satama
  • Tammerkosken virtaava alue
  • Ranta-Tampellan kanava olosuhteet huomioiden
  • muut vaarallisiksi tai kielletyiksi merkityt alueet
 • Varmista Vihurin satama-altaan alueella ennen avoimelle vesialueelle melomista, että hallitset melomisen riittävän hyvin käyttämälläsi SUP-laudalla
 • Tunnustele aallokkoa ja tasapainoasi satama-altaan aukossa ennen siirtymistä avoimelle vesialueelle. 
 • Suositus: melo lähellä rantoja, mutta matalan ja kivikkoisen alueen ulkopuolella
 • Melo polviasennossa matalikkojen kohdalla.
 • Älä melo veneväylillä (kartta 2). Väylien ylitys nopeasti ryhmänä kohtisuoraan, kun väylällä on riittävästi tilaa muuta vesiliikennettä tähystäen.
 • Väistämissäännöt vesiliikenteessä:
  • kuten muillakin melojilla
  • väistä uimareita
 • Merkinannot
  • pilliin puhallus: huomio – katsokaa tänne ja kuunnelkaa
  • mela pystyssä: kokoontukaa minun luo
  • mela poikittain: älkää tulko, pysykää siellä missä olette
kartta 1: vältettävät alueet vajan läheisyydessä
kartta 2: vältettävät venereitit (vihreät viivat)

Poikkeavat tilanteet

 • Meloja kaatuu
  • jos kaatunut pyytää apua tai muut arvioivat avun olevan tarpeen, lähin reskutuksen hallitseva meloja rientää ensimmäisenä apuun muiden kääntäessä keulan vastatuuleen ja melovat kevyesti pysyäkseen paikoillaan
 • Kyvyttömyys tai rajoittunut kyky jatkaa melomista
  • pysy laudalla
  • energiatankkaus, lepo
  • pyydä apua
  • merkein
  • puhelimella
   • soita 112 tilanteen vaatiessa
  • pyri lähimpään rantaan

Melonnan jälkeen

 • Jos palelet, huolla itsesi ennen kalustoa
 • Kaluston tarkistus
 • Vaurioiden korjaus, jos mahdollista
 • Vaurioiden kirjaus vikalistaan ja mahdollinen merkintä käyttökiellosta lautaan
 • Lauta ja varusteet turvallisesti omille paikoilleen
 • Paluumerkintä vajakirjaan

Onnettomuuskirjanpito ja läheltä piti -tilanteiden raportointi

 • Onnettomuuden tai vakavan läheltä piti -tilanteen jälkeen täytetään Melonta- ja soutuliiton läheltä piti -raportti
 • Raportissa kerrotaan, mitä tapahtui ja milloin. Raportti toimitetaan myös Vihurin hallitukselle ja seuran turvallisuusvastaavalle.
 • SUP-laudalta putoaminen ilman muita seurauksia ei edellytä raportointia.

Vaarojen tunnistaminen ja toimenpiteiden suunnittelu Rauhaniemen lähistöllä ohjatuissa ja omatoimisissa SUP-melonnoissa

ToimintoVaarat ja niiden syytTyypilliset seurauksetToimenpiteet vaaran pienentämiseksi
Kulku rantalaiturille ja takaisinKaatumiseen altistava (sora)rinne laitureilleKaatuminen, ruhjeet, naarmut, lauta voi myös pudota kantajanpäälleLaudan oikea kantotekniikka. Kantaminen parina.
Kulku vajassa yläkertaan ja alasVaikeakulkuiset portaat ja alaspäin kulkiessa pää voi osua tuki palkkiin.Kaatuminen portaissa. Mustelmia, katkennut luu, aivotärähdys tai niskavamma.Portaikon valaistus päällä. Varovaisuus portaissa.
Katso, ettei
säilytystelineissä olevien kajakkien keula/perä ole työnnetty portaissa kävelevän kompastusesteeksi.
Suppailu aallonmurtajan ulkopuolellaKaatuminen aivan aallonmurtajan tai louhikko- penkereen edustalla.Luode-, pohjois-, tai koillis- tuuli aaltoineen painaa kaatuneen ja auttajan päin kivilouhikkoa. => Mustelmia, ruhjeita, murtumia, päävamma ym.Aallokossa ohjeistettu pitämään 25 m etäisyys em. aallonmurtajiin ja louhikkoon, jotta meloja ehtii nousemaan laudalle yksin tai avustettuna.
Retki lähisaariin tai kohteisiinSää heikkenee ja paluumatkasta tulee liian vaikea.Useita melojia kaatuu, melojat joutuvat kävelemään rantaa seuraten vajalle.Sääennusteiden tarkastus etukäteen. Sään seuranta taukopaikalla.
Suppailu lähivesillä (jossa 4 uimarantaa)Meloja törmää uimariin.Uimari satuttaa päänsä tai ylävartalon. Meloja voi kaatua uimarin päälle.Pidetään etäisyyttä Rauhaniemen, Kaupinojan ja muidenkin uimarantojen uintialueisiin. Rantautuminen uimarannalle vain turvallisuussyistä.
Laudan käsittely ja kantaminenKantamisesta tai kaatumisesta aiheutuvat vammat.Käsi-, selkä- tai nilkkavamma, ruhjeita.Laudan ergonomisesti oikea nostaminen. Kannetaan lautaa parina. Kiire pois.
Luonnonrantaan rantautuminenLaudan nosto ja kompastuminen.Käsi-, selkä- ja nilkkavamma.Oikea tekniikka. Älä yritä rantautua kuivin jaloin vaan kahlaa suosiolla rantaan.
Suppailun aikanaKaatuminen vahingossa. Syynä mm. vaillinainen tasapaino, törmäys johonkin pinnalla tai pinnan alla, aalto, äkillinen tuulenpuuska.Meloja kaatuu. Jos pinnan lähellä kivi tms. kovaa, seurauksena mustelma, ruhje tai päävamma.Ennakko-ohjeistus kaatumistilanteesta – mm, melontareitin valinta sään mukaan, järkevä etäisyys rantaan, vältetään vedenalaisia kiviä tai verkkoja.
Varavaatteet ja puhelin mukana vesitiiviisti pakattuna, kanssamelojilla kyky antaa ensiapua, sekä soittaa 112 tarvittaessa.
Suppailu, kun vesi on kylmää ja melojilla on huono varustus kylmään veteenKts. yllä.  Ylläolevien seuraamusten lisäksi: kylmään veteen kaatunut voi luontaisen reaktion vuoksi vetää vettä henkeensä.
Kylmä vesi alkaa kylmettää uimaria nopeasti hypotermiseksi.
Ks. yllä, lisäksi melottava vieläkin lähempänä rantaa.
Ohjaajilla tai kanssamelojilla on tiedossa hyupotermisen henkilön ensiapu, sekä ymmärrys ripeän toiminnan tärkeydestä kylmän veden aikaan.
Suppailu kalapyydyksen lähettyvillä, tai kun pinnan alla on jotain takertuvaaKts. yllä.  Kaatunut sotkeutuu ja jumittuu kalapyydykseen, tai johonkin pinnan alla olevaan.Kierrä merkityt kalapyydykset. Liiveissä puukko. Liivit kelluttavat. Tarvittaessa ks. alla.  
Suppailun aikanaMelojalla on piilevä tai peitelty sairaus tai vamma, joka vaikuttaa jaksamiseen, tajuntaan, tai tasapainoon. Muu tapaturma.Kurssilainen kaatuu, mutta jää tajuttomana veden alle.  Terveydentila ennakkotiedustellaan ohjatussa toiminnassa.
Tajuttoman pelastamisen harjoittelu ennakkoon.
Tajuttomasta soitetaan aina 112.  
Suppailun aikanaUupumus, energian loppuminen. Nestehukka.Meloja ei enää jaksa tai halua osallistua ohjattuun opetukseen, mutta pystyy itsenäiseen toimintaan.Terveydentilan ennakkotiedustelu. Meloja ohjataan rantaan, ja arvioidaan suoriutuuko hän yksin kotiin/hoitoon. Tarvittaessa autetaan.
Ohjattu suppailu Kaupinojalle tai KoukkuniemeenTuuli, aallokko, ukkonen.Kaatuminen, tai peräti salamanisku.Vastuuohjaaja varmistaa sääennusteista etukäteen, sekä kurssin olosuhteista lähdetäänkö retkelle lainkaan. Kaatunut nostetaan laudalle pois vedestä. Jos ukonilma tullut päälle, evakuoidaan melojat lähimpään ukkoselta turvaliseen suojaan, kuten Rauhaniemen vaja, Kaupinojan sauna, Koukkuniemen talot, jne.
Ohjattu suppailu Kaupinojalle tai KoukkuniemeenYhdelle osallistujalle pakottava tarve palatta vajalle kesken retken ja ohjaaja lähtee saattamaan.Ohjaaja:meloja -suhde saattaa heiketä huonommaksi kuin 1:5.Jos 1:5 sääntö rikkoutuu, vastuuohjaaja päättää palaako koko porukka vajalle, vai voidaanko jatkaa tyvenen ja lämpimän kelin, hyväkuntoisten kurssilaisten jne yhteisvaikutuksen turvin.
Ohjattu suppailuKalustossa tai varusteissa on haitallisia vikoja.Vaikea meloa, lauta vuotaa, evä rikkoontuu, kaatuminen, melontaliivit eivät kelluta riittävästi tai irtoavat, jne.Normaali kalustosta huolehtiminen. Seuran melontaliivien kelluttavuus ja kunto tarkistetaan 5v välein.
Ohjattu suppailu.Nesteen tai ravinnon vähäisyys, liian rasittava melontasuoritus, tai liian vähän taukoja  Meloja ei jaksa meloa eikä opetella muiden mukana.
Kaatuminenkin mahdollista.  
Osallistujia muistutetaan ennakkoon ottamaan evästä, nestettä ja auringolta suojaavaa vaatetusta mukaansa, melonnan aikana riittävästi taukoja, seurataan melojia ja kysytään taukotarvetta. Voimaton henkilö jonkin vahvan melojan lähivalvontaan. Lauttautuminen tarvittaessa.  

Sivua on päivitetty viimeksi 19.6.2023.

Liiton tiedotteita

Kalenterissa seuraavaksi

Katso säännölliset tapahtumat ja kalenterin kuukausinäkymä Kalenteri-sivulla.