Etusivu » Seura » Kalustonkäyttösäännöt

Kalustonkäyttösäännöt

Seuran kalusto on jäsenistön käytettävissä tällä sivulla esitellyin ehdoin. Sääntöihin tehdyt päivitykset luetellaan sivun lopussa.

Kaluston käytön priorisointi

Kaluston käytön priorisointi, jos uhkaa tulla päällekkäisiä varauksia:

 1. Kurssit ja soveltava melonta
 2. Vihurin retket
 3. Keskiviikkomelonta
 4. Vuokraus

Muuhun melontaan ei voi varata kalustoa. Lue varauksista tarkemmin alempaa tällä sivulla.

Kaluston käsittely

Vihurissa noudatetaan Melonta- ja soutuliiton Melonnan turvallisuusohjetta (PDF).

Ennen melontaa:

 • Varmista että kajakissa on tyhjennysväline (äyskäri, sieni tai pumppu).
 • Ota kajakin kannelle mukaan 2 lötköpötköä kalliolle rantautumisen varalta.
 • Kajakissa saa istua vain pehmusteiden päällä tai vesillä. Varmista ettei patjalla ole hiekkaa tai kiviä ennen kuin lasket kajakin siihen.

Melonnan jälkeen:

 • Kuivaa kajakki ja puhdista se irtoliasta ennen vajaan tuomista. Tämä koskee myös vuokrapaikoilla olevia kajakkeja.
 • Palauta kajakki sen omalle paikalle. Asettele se niin, että sen pohja on kohti pystytolppaa, kuten oheisessa kuvassa.
 • Jätä kajakin luukut auki ja luukut kajakin päälle.
 • Palauta aukkopeite naulaan, jossa on kajakin (ja aukkopeitteen) numero.
 • Kirjaa mahdolliset viat ja puutteet vikalistaan ja merkitse kajakki tarvittaessa käyttökiellossa-lapulla.

Kalustonkäyttömaksu

Kalustonkäyttömaksu oikeuttaa käyttämään seuran kalustoa seuran järjestämissä tapahtumissa, ja lisäksi:

 • kaikkea seuran kalustoa vajan rannasta lähtevillä tai vajalle takaisin palaavilla enintään 4 vuorokauden pituisilla melontaretkillä Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä
  • Uittotunnelin ollessa suljettuna Näsisaaren rakennustöiden vuoksi kajakin saa kuljettaa autolla vajalta Pyhäjärven rantaan Tampereen kaupungin alueella ja vastaavasti samalta alueelta takaisin vajalle. Tutustu ohjeisiin kajakkien kuljettamisesta auton katolla.
 • koskimelontakalustoa enintään 4 vuorokautta kestävillä koskireissuilla (koski voi sijaita kauempanakin)
 • Kaukajärvellä säilytettävää kunto- retki- ja poolokalustoa sekä
 • uimahallissa olevia poolo- ja muita kajakkeja.

Seuran kilpakalustoa saa käyttää vasta sen jälkeen kun on sopinut sen käyttämisestä kilpajaoksen kanssa: kilpajaos@vihuri.info. Kilpakajakin väärä tyhjennystekniikka murtaa kajakin rungon.

Melontavieras-käytäntö

Vihurin jäsenillä on melontakaudesta 2024 alkaen mahdollisuus ottaa yksi Vihuriin kuulumaton henkilö (“melontavieras”) melomaan kanssaan Vihurin kalustolla kerran vuodessa.

 • Kun haluat tehdä näin, ilmoita siitä etukäteen jäsenkirjurille (jasenkirjuri@vihuri.info). Kerro viestissä oma nimesi ja melontavieraan nimi.
 • Melontavieraan kanssa melovan Vihurin jäsenen on huolehdittava siitä, että melontavieraan melontataito on riittävä suunniteltuun melontaan. Melontavieraan turvallisuus on Vihurin jäsenen vastuulla.
 • Melonta-aika on enintään 3 tuntia.
 • Jos alkamassa on samaan aikaan Vihurin retki tai kurssi, keskiviikkomelonta tai muu Vihurin tapahtuma, melontavieraan käyttöön valitaan kajakki vasta sitten kun muut ovat valinneet omansa.
 • Melontakalusto on Vihurin jäsenen vastuulla. Vihurin jäsen opastaa melontavierasta kaluston oikeaoppisessa käytössä (eritelty ylempänä tällä sivulla).
 • Merkitkää kumpikin meloja lähtiessä vajakirjaan, ja melontavieraan kohdalle “vieras”.

Kaluston varaaminen Vihurin tapahtumiin

Vihurin kalustoa voi varata seuraavin ehdoin.

Tällaisia kajakinvarauslappuja roikkuu ilmoitustaululla varauskirjan lähellä
 • Varauksia voi tehdä vain Vihurin tapahtumiin, kuten kursseille, retkille ja keskiviikkomelontaan.
 • Varauksia ei voi tehdä omatoimimelontaa varten.
 • Varauksia voi olla voimassa vain yksi kerrallaan per meloja.
 • Varaus raukeaa 15 minuutin kuluttua sen alkamisajasta, jos kajakki on silloin vielä hyllyllä.
  • Esimerkki: Keskiviikkomelonta alkaa klo 17:30 kaluston säätämisellä ja kantamisella vesille. Jos keskiviikkomelontaa varten varattu kajakki on edelleen hyllyllä klo 17:45, sen saa ottaa kuka tahansa.
 • Varaus merkitään vajalla olevaan vihkoon.
  • Voit muistuttaa muita jäseniä varauksesta kiinnittämällä kajakkiin lapun, jossa lukee “Tämä kajakki on varattu Vihurin tapahtumaan. Tarkemmat tiedot varauskalenterissa. Kajakkia voi käyttää varaukseen asti.”
 • Sellaistakin kajakkia voi käyttää, johon on tehty varaus, kunhan palauttaa sen hyvissä ajoin ennen varauksen alkua.
 • Jos uhkaa tulla päällekkäisiä varauksia, katso kaluston käytön priorisointi tämän sivun alussa.

Retki- ja koskikaluston vuokraus

 • Kalustoa vuokrataan vain Vihurin jäsenten käyttöön.
 • Kalustonkäyttömaksun suoritus on edellytys vuokraamiselle ja käytölle vuokra-aikana.
 • Vuokraa peritään 10 € / alkava vuorokausi, sisältäen kanootin, aukkopeitteen, liivin ja melan.
 • Vihurin koko retki- ja koskikalusto on vuokrattavissa 1.9.–30.4. tässä määritellyin ehdoin ja hinnoin.
 • Mitään Vihurin kalustoa ei ole vuokrattavissa 1.5.–31.8.
 • Vuokrattava kalusto varataan merkitsemällä varaus varauskalenteriin ja ilmoittamalla siitä seuran puheenjohtajalle (pj@vihuri.info).
 • Vuokraaja vastaa kaikista vaurioista, jotka eivät ole normaalia kulumista. Mahdolliset vauriot tulee korjata, korjauttaa tai korvata.
  • Korjaaminen = vuokraaja korjaa itse.
  • Korjauttaminen = vuokraaja vie korjaamista vaativan varusteen tai kajakin korjauksen tekevään firmaan ja maksaa siellä.
  • Korvaaminen = vuokraaja hankkii uuden (alkuperäistä kuntoa vastaavan) varusteen kadonneen tai korjauskelvottoman tilalle.
 • Jos uhkaa tulla päällekkäisiä varauksia, katso kaluston käytön priorisointi tämän sivun alussa.

Näiden sääntöjen päivitykset

Nämä säännöt tulivat voimaan 8.6.2022. Sen jälkeen niitä on päivitetty seuraavasti:

 • 28.6.2022: Kajakkien kuljettaminen Pyhäjärvelle.
 • 22.2.2023: Vuokraustilanteissa käytetty sähköpostiosoite.
 • 20.3.2023: Kaluston vuokraaminen koulutustapahtumiin.
 • 11.5.2024: Melontavieras-käytäntö, kalustonkäsittelyohjeet ja kattavampi luettelo Kaukajärvellä käytössä olevasta kalustosta.

Sivua on päivitetty viimeksi 29.5.2024.

Liiton tiedotteita

Kalenterissa seuraavaksi

Katso säännölliset tapahtumat ja kalenterin kuukausinäkymä Kalenteri-sivulla.