Etusivu » Seura » Jäsenasiat » Suomisport-rekisteriseloste

Suomisport-rekisteriseloste

Sivuston vihuri.info ja Tampereen Vihuri ry:n oman jäsenrekisterin tietosuojaseloste on omalla sivullaan. Tämä tällä sivulla oleva rekisteriseloste keskittyy Suomisport-palveluun kerättäviin tietoihin.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Tampereen Vihuri r.y.
Osoite: Rauhanniemenraitti 11

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Marenk Marko, marenk.marko@gmail.com
Osoite: Lukkokuja 1, 33710 Tampere, https://vihuri.info

Rekisterin nimi

Suomisport-palvelun Tampereen Vihuri ry:n oma rekisteri.

Tämä tietosuojaseloste koskee Suomisport-palvelua ja seuran käsittelemiä Sporttitilien tietoja. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten seura käsittelee rekisterinpitäjänä henkilöiden Sporttitilien tietoja.

Rekisterin kuvaus

Suomisport on Suomen Olympiakomitean ja suomalaisen urheiluyhteisön yhteinen urheilu- ja liikuntapalvelu. Henkilö luo itselleen oman asiointitilin eli Sporttitilin Suomisport-palveluun. Sporttitilillä henkilöt asioivat palvelussa sekä hallinnoivat My Data -periaatteen mukaisesti itse omia tietojaan.

Sporttitiliä käyttämällä rekisteröity voi hankkia palvelussa tarjolla olevia erilaisia liikunta- ja urheilupalveluja kuten kilpailulisenssejä, vakuutuksia, seurajäsenyyksiä ja seurojen tuotteita ja palveluja sekä ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin. Sporttitilin avulla henkilö voi hallinnoida omaa ja huollettaviensa sporttiarkea verkkopalvelussa ja mobiilisovelluksessa.

Kerättävät tiedot

Suomisportin Sporttitilille kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite. Jos rekisteröityjä hoitaa asioita huollettavansa puolesta Suomisport-palvelussa, kerää Suomisport-palvelu huollettavan vastaavat tiedot.

Henkilötunnuksen antamisen perusteet ja henkilötunnuksen käyttö

Henkilötunnus toimii tiliä luodessa ainoastaan henkilön yksilöinnin välineenä, minkä pohjalta jokainen saa itselleen henkilökohtaisen Sportti-ID:n ja Sporttitilin. Henkilötunnuksen kerääminen yksilöintiä varten on palvelussa tarpeellista ja lainmukaista.

Sporttitilin luonnin yhteydessä kysyttävää henkilötunnusta ei välitetä tai käsitellä Suomisport-palvelussa. Suomisport-palvelun henkilötietojen käsittelijät eivät näe, eivätkä käsittele rekisteröityjen henkilötunnuksia. Henkilötunnus näkyy tarvittaessa vain Suomisport-palvelun pääkäyttäjälle virhetilanteiden korjaamista varten.

Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Sporttitilin henkilötietojen käyttö

Tampereen vihuri ry käyttää Suomisport-palvelua tiedottamiseen, jäsentietojen hallinnointiin ja maksujen, kuten jäsen-  ja käyttöoikeusmaksujen, keräämiseen sekä Tampereen Vihuri ry:n oman jäsenrekisterin ylläpitoon. Toiminnan työkaluja hyödynnetään kurssien sekä muiden tapahtumien luomiseen, tapahtumailmoittautumisten ja tapahtumamaksujen keräämiseen. Ryhmätoiminnallisuuksia voidaan hyödyntää myös muiden maksujen, kuten kajakkipaikkojen tai käyttöoikeusmaksujen keräämiseen.

Henkilön Suomisport-profiiliin voidaan lisätä meriittityyppisiä tietoja, kuten valmentajakoulutustietoja. Näitä tietoja itsestään rekisteröityjä voi tarkastella mutta ei itse hallinnoida. Meriittitietoja voivat hallita seuran pääkäyttäjät tai seurakäyttäjät sekä Suomisport-palvelun pääkäyttäjä. Tapahtumailmoittautumisen yhteydessä voidaan pyytää ilmoittautujalta myös muita tapahtuman järjestämisen kannalta tarpeellisia tietoja, kuten erityisruokavaliota tai uimataitoa. Niitä ei kuitenkaan tallenneta henkilön profiilitietoihin vaan tiedot poistetaan tapahtuman päätyttyä.

Tampereen vihuri ry:n järjestämien kurssien ja tapahtumien osallistujat näkevät toistensa nimet ja ilmoittautumisen tilan. Ryhmät, jotka on perustettu muuhun käyttöön kuin tapahtumiin, käytetään ainoastaan ryhmän hallintaan, maksujen keräämiseen ja viestintään, eivätkä ryhmäläiset näe toisten nimiä eikä tietoja.

Sporttitilin henkilötietojen käsittely tapahtuu niiden palveluntarjoajien henkilötietojen käsittelijöiden toimesta, joille on myönnetty järjestelmän käyttöoikeus. Henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle asioinnin yhteydessä ilmoitettuun lainmukaiseen käyttötarkoitukseen. Jokainen henkilötietojen käsittelijä on sitoutettu käyttöehdoin Suomisportin käyttöön ja tietosuojaan.

Suomisport-palvelun pääkäyttäjä käsittelee henkilötietoja tarvittaessa rekisterin ylläpitoon sekä virhetilanteiden korjaamiseen liittyvissä asioissa. Suomisport-palvelu voi käyttää rekisteröityjän henkilötietoja informoidakseen rekisteröityneitä itse Suomisportissa tarjolla olevista liikunnallista elintapaa edistävistä asioista, tavaroista tai palveluista.

Sporttitilin käyttötietojen käyttö

Sporttitilin henkilötietoja ja Suomisport-palvelun asiointitietoja voidaan käyttää anonymisoituna tilastotietona tutkimus- ja viranomaistarkoituksiin. 

Suomisportissa ei ole käytössä Google Analytics -palvelua muualla kuin osoitteessa info.suomisport.fi, jota Tampereen Vihuri ry ei käytä. Suomisport-järjestelmässä ei ole muitakaan vastaavankaltaisia palveluja käytössä.

Tietojen välittyminen

Asioidessaan Suomisport-palvelussa rekisteröityjän henkilötietoja välittyy tai niitä käytetään esimerkiksi vakuutusta hankittaessa tai tietojen siirtyessä palvelutarjoajien kilpailujärjestelmiin. Jokaisen tiedon siirtyminen kerrotaan rekisteröityjälle kyseisen palvelun kohdalla erikseen.

Rekisteröityjälle informoidaan siten palvelukohtaisesti henkilötietojen käytöstä ja käsittelystä. Jos tietojen käytön peruste ei suoraan tule lainmukaisista oikeusperusteista, kysytään rekisteröityjältä erikseen suostumus tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti.

Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan 

Olympiakomitealla on teknisen toimittajan Vincit Oy:n kanssa toimitussopimus, jossa noudatetaan seuraavien sopimusten mukaisia tietoturvan ja tietosuojan sekä henkilötietojen käsittelyn ehtoja IT2015 YSE-yleiset sopimusetoja (kohta 8) ja sopimus IT2015 ETP-erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (kohdat 13 ja 14) sekä IT2018 EHK – yleisehtoja. Vincit täyttää ISO-9001 standardin.

Maksupalvelujen tarjoajan, Svea Payments Oy:n kanssa noudatetaan palvelun yleisten sopimusehtojen (verkkokauppias), kohdassa 10 Toiminnallisuus ja tietoturva, ehtoja sekä sopimuksen liitteen ehtoja.

Kaikki palvelun tarjoajat eli muut rekisterinpitäjät ja käsittelijät sitoutetaan sopimuksin Suomisportin tietosuojaperiaatteisiin.

Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa omalta Sporttitililtä ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä. Suomisport-palvelun pääkäyttäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä.

Omien tietojen poistaminen

Suomisportin palveluntarjoajilla (lajiliitto, seura) on oikeus rekisteröidyn henkilötietojen käyttöön kyseisen palvelun voimassaolon ajan. Voimassaoloaika on palvelun toimintakausi lisättynä 13 kuukauden siirtymäajalla. Tämän jälkeen palvelulla ei ole yhteyttä henkilön Sporttitiliin.

Rekisteröityjän henkilötiedot jäävät Suomisport-palveluun henkilön omalle Sporttitilille. Järjestelmä poistaa automaattisesti sellaisten Sporttitilien henkilötiedot, joissa ei ole ollut toimintaa viiteen vuoteen. Rekisteröityjä voi pyytää Sporttitilin poistoa siirtymäaikojen päätyttyä osoitteesta: suomisport@olympiakomitea.fi.

Sivua on päivitetty viimeksi 13.7.2023.

Liiton tiedotteita

Kalenterissa seuraavaksi

Katso säännölliset tapahtumat ja kalenterin kuukausinäkymä Kalenteri-sivulla.