Etusivu » Seura » Tiivistelmä Vihurin toiminnasta (toimintakäsikirja)

Tiivistelmä Vihurin toiminnasta (toimintakäsikirja)

Esittely

Tampereen Vihuri ry on perustettu vuonna 1947.

Tampereen Vihuri ry on Suomen Melonta- ja soutuliiton ja Työväen Urheiluliitto TUL:n jäsenseura, sekä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n, Tampereen Urheilun edistämissäätiön ja Suomen Paralympiakomitean jäsen. 

Melontalajit: retkimelonta, kuntomelonta, kilpamelonta, koskimelonta, kanoottipoolo.

Jäseniä on noin 500.

Toiminta-ajatus

Tampereen Vihuri on sisä-Suomen suurin ja yksi koko Suomen monipuolisimmista melontaseuroista. Toimintaa on aikuisille, lapsille ja nuorille ympäri vuoden. Talvella on tarjolla melontaa tukevaa liikuntaa uimahallissa sekä kuntosalissa.

Vihurin vaja sijaitsee Rauhaniemessä, Näsijärven rannalla. Juniorit ja kilpamelojat harjoittelevat Kaukajärvellä. Vihurilla on myös Näsijärvellä oma saari, jossa on mm. sauna ja laavu, noin 8 km melontamatkan päässä vajalta.

Vihuri toimii pääosin talkoovoimin. 

Seuralla on hyvä ja monipuolinen kalusto moneen eri tarkoitukseen: kilpa-, meri-, retki-, kunto- koski- ja poolokajakkeja; yksikköjä ja kaksikkoja sekä sup-lautoja. Lisäksi vajalla on paikkoja jäsenten omille kajakeille.

Säännöt

https://vihuri.info/seura/saannot/

Arvot ja visio

https://vihuri.info/seura/#arvot

Vastuullisuus

Seura pyrkii toimimaan kauttaaltaan vastuullisesti huomioiden seuran arvot, yhteiskunnan ja eri yksilöt. Vastuullisuusajattelu kattaa kauttaaltaan seuran toiminnot huomioiden retki-, nuoriso-, koski- ja kilpaurheilun. Seuran vastuullisuusajattelu pohjautuu Olympiakomitean seuroille asettamiin tavoitteisiin ja ajatuksiin.

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf

Turvallisuus

Kaikilla on oikeus harrastaa turvallisessa, tasa-arvoisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Turvallista harrastusilmapiiriä edistetään Tampereen Vihuri ry:ssä aktiivisesti kouluttamalla, tiedottamalla ja puuttumalla havaittuihin kehityskohteisiin. Seuran turvallisuusasiakirjat löytyvät osoitteesta https://vihuri.info/seura/turvallisuus/.

Tampereen Vihuri ry:ssä tehdään aktiivista työtä henkisen ja sosiaalisen turvallisuuden eteen. Seurassa on kaksi koulutettua häirintäyhteyshenkilöä, yhteystiedot: https://vihuri.info/seura/yhteys/.

Tasa-arvo

Seura pyrkii tuomaan melonnan harrastuksena mahdolliseksi nuorista varttuneempiin. Seuran toimintaan kuuluu myös sovellettu melonta, jolla pyritään tuomaan melontaa harrastuksena myös niille, joiden toimintakyky on rajoitetumpi mutta melonta harrastuksena kuitenkin kiinnostaa. Psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta edistetään esimerkiksi erilaisten seuran yhteisretkien muodossa niin lähivesille kuin kauemmaksikin. Lisäksi järjestetään monipuolisesti erilaista talkootoimintaa ja melontakilpailuja.   Seuralla on lisäksi olemassa häirintäyhdyshenkilöt, jotka on löydettävissä yhteys-sivulta: https://vihuri.info/seura/yhteys/.

Seuran talous

Vihurin tulot koostuvat jäsenmaksuista, kurssimaksuista, kalustonkäyttömaksuista ja talkoomaksuista sekä Tampereen kaupungilta ja muilta sidosryhmiltä haetuista ja myönnetyistä avustuksista. Lisäksi kilpailuiden järjestämisestä sekä muista varainhankinnan talkootehtävistä kertyy tuloja. Menot kohdistuvat Vihurin ydintoimintaan sekä kaluston ja rakennusten ylläpitoon. 

Hallitus vastaa seuran talouden suunnittelusta ja valvonnasta. Hallituksen toimintaa ohjaa seuran hallinto- ja talousohjesääntö.

Jaokset esittävät hallitukselle toimintaan osallistumisen hinnan, jos toiminta on maksullista. Hallitus päättää hinnoittelun. Hinnoittelussa ohjenuorana on toiminnan saavutettavuus. Alle 18-vuotiaille on edullisemmat hinnat kuin aikuisille, mutta muutoin hinnoittelussa ei ole alennuksia.

Seuran hallitus ja tehtävät

https://vihuri.info/seura/hallituksen-tehtavia/

https://vihuri.info/seura/yhteys/

Seuran palkattu henkilökunta

Tampereen Vihuri ry palkkaa tarpeen mukaan työntekijöitä erilaisiin tehtäviin. Seurassa noudatetaan vastuullisen työnantajan pelisääntöjä ja noudatetaan työnantaja velvollisuuksia.

Työnantajan velvollisuudet ovat kirjattuina hallinto- ja talousohjesääntöön, sekä hallituksen vuosikelloon.

Tampereen Vihuri tarkistaa lasten kanssa työskentelevien rikosrekisteriotteet.

Viestintä

Hallituksessa on tiedotuksesta vastaava jäsen. Viestintäkanavia on useita, mutta niitä käytetään erilaisiin tarkoituksiin. Eri jaostoilla /harrasteryhmillä on omia kanaviaan. Myös ikäryhmät on huomioitu viestinnässä. Tiedotuksesta vastaava hallituksen jäsen ohjaa jäsenistöä ja hallitusta tarvittaessa johdonmukaisessa tiedottamisessa. 

Jäsentiedotteet lähetetään koko jäsenistölle sähköpostitse.

Vihurilla on nettisivu, jolle on koottu tärkeimmät seuran toimintaan liittyvät asiakokonaisuudet. Sivuja päivitetään säännöllisesti. Sivuilla on myös blogikirjoituksia, joissa kerrotaan seuran toiminnasta kuvin ja tekstein. Verkkosivujen tehtävänä on sisäisen tiedotuksen ja yhteisöllisyyden lisäksi merkitys ulkoisen tiedotuksen kanavana harrastuksesta kiinnostuneille sekä muiden melontaseurojen harrastajille. 

Seuran Facebook-ryhmä on aktiivinen tiedotuskanava, joka soveltuu lyhyille tiedotteille ja muistutuksille. Se myös luo yhteisöllisyyttä, kun jäsenet lähettävät kuvia melontaretkiltään. Vihurilla on julkinen FB-sivu, jota käytetään lähinnä markkinointitarkoituksissa. Instagram-tili toimii sekä sisäiseen että ulkoiseen visuaaliseen tiedottamiseen.

Vihurilla on myös oma Whatsapp-yhteisö, johon saa linkin vuosittain jäsenmaksun suorittamisen jälkeen. Laajin ryhmä kokoaa halukkaat vihurilaiset yhteen, jotta jäsenet voivat huhuilla melontaseuraa tai kysellä käytännön vinkkejä pieniin retkiin tai ilmoittaa kiinteistöissä olevista pienemmistä asioista toisilleen. 

Valmennuslinjaus

Tampereen Vihuri ry:ssä harrastetaan reilun pelin periaatteita noudattaen. Kaikki urheilijat ovat seuralle arvokkaita ja jokainen voi päättää itse, haluavatko he kilpialla. Kilpailemiseen kannustetaan junioritoiminnassa matalalla kynnyksellä, mutta se ei ole pakollista. Seurassa tuetaan monipuolisen liikkumisen mahdollisuuksia myös ei kilpailevien osalta. Valmennuslinjaus on kirjoitettu omaksi dokumentikseen: https://vihuri.info/junioritoiminta/valmennuslinjaus/

Harrastelinjaus

Tampereen Vihuri ry edistää liikunnallista elämäntapaa tasa-arvoisesti kaikkien aikuisten parissa. Seuran vapaaehtoisten melontaohjaajien ohjaamana on mahdollista kehittää melontataitojaan Suomen melonta- ja soutuliiton koulutusjärjestelmän mukaisesti: https://vihuri.info/koulutus/melojan-polku/

Jokaisen harrastajan oma polku on seuralle yhtä tärkeä, eivätkä taitokokeet ole pakollisia melojan polulla. Tärkeintä harrastamisessa on yhdessäolo ja liikunnan ilo.

Liiton tiedotteita

Kalenterissa seuraavaksi

Katso säännölliset tapahtumat ja kalenterin kuukausinäkymä Kalenteri-sivulla.