Etusivu » Kalustonkäyttösäännöt (luonnos 2024)

Kalustonkäyttösäännöt (luonnos 2024)

Seuran kalusto on jäsenistön käytettävissä tällä sivulla esitellyin ehdoin. Sääntöihin tehdyt päivitykset luetellaan sivun lopussa.

Kaluston käytön priorisointi

Kaluston käytön priorisointi, jos uhkaa tulla päällekkäisiä varauksia:

 1. Kurssit ja soveltava melonta
 2. Vihurin retket
 3. Keskiviikkomelonta
 4. Vuokraus

Muuhun melontaan ei voi varata kalustoa. Lue varauksista tarkemmin alempaa tällä sivulla.

Kaluston käsittely

Ennen melontaa:

 • Varmista että kajakissa on tyhjennysväline (äyskäri, sieni tai pumppu).
 • Ota kajakin kannelle mukaan 2 lötköpötköä kalliolle rantautumisen varalta.
 • Kajakissa saa istua vain pehmusteiden päällä tai vesillä. Varmista ettei patjalla ole hiekkaa tai kiviä ennen kuin lasket kajakin siihen.

Melonnan jälkeen:

 • Kuivaa kajakki ja puhdista se irtoliasta ennen vajaan tuomista. Tämä koskee myös yksityispuolen kajakkeja.
 • Palauta kajakki sen omalle paikalle. Asettele se niin, että sen pohja on kohti pystytolppaa, kuten oheisessa kuvassa.
 • Jätä kajakin luukut auki ja luukut kajakin päälle.
 • Palauta aukkopeite naulaan, jossa on kajakin (ja aukkopeitteen) numero.
 • Kirjaa mahdolliset viat ja puutteet vikalistaan ja merkitse kajakki tarvittaessa käyttökiellossa-lapulla.

Kalustonkäyttömaksu

Kalustonkäyttömaksu oikeuttaa käyttämään seuran kalustoa seuran järjestämissä tapahtumissa, ja lisäksi:

 • kaikkea seuran kalustoa vajan rannasta lähtevillä tai vajalle takaisin palaavilla enintään 4 vuorokauden pituisilla melontaretkillä Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä
  • Uittotunnelin ollessa suljettuna Näsisaaren rakennustöiden vuoksi kajakin saa kuljettaa autolla vajalta Pyhäjärven rantaan Tampereen kaupungin alueella ja vastaavasti samalta alueelta takaisin vajalle. Tutustu ohjeisiin kajakkien kuljettamisesta auton katolla.
 • koskimelontakalustoa enintään 4 vuorokautta kestävillä koskireissuilla (koski voi sijaita kauempanakin)
 • Kaukajärvellä säilytettävää kunto- retki- ja poolokalustoa sekä
 • uimahallissa olevia poolo- ja muita kajakkeja.

Seuran kilpakalustoa saa käyttää vasta sen jälkeen kun on sopinut sen käyttämisestä kilpajaoksen kanssa: kilpajaos@vihuri.info. Kilpakajakin väärä tyhjennystekniikka murtaa kajakin rungon.

Melontavieras-käytäntö

Vihurin jäsenillä on melontakaudesta 2024 alkaen mahdollisuus ottaa yksi Vihuriin kuulumaton henkilö (“melontavieras”) melomaan kanssaan Vihurin kalustolla kerran vuodessa.

 • Kun haluat tehdä näin, ilmoita siitä etukäteen jäsenkirjurille (jasenkirjuri@vihuri.info). Kerro viestissä oma nimesi ja melontavieraan nimi.
 • Melontavieraan kanssa melovan Vihurin jäsenen on huolehdittava siitä, että melontavieraan melontataito on riittävä suunniteltuun melontaan. Melontavieraan turvallisuus on Vihurin jäsenen vastuulla.
 • Melonta-aika on enintään 3 tuntia.
 • Jos alkamassa on samaan aikaan Vihurin retki tai kurssi, keskiviikkomelonta tai muu Vihurin tapahtuma, melontavieraan käyttöön valitaan kajakki vasta sitten kun muut ovat valinneet omansa.
 • Melontakalusto on Vihurin jäsenen vastuulla. Vihurin jäsen opastaa melontavierasta kaluston oikeaoppisessa käytössä (eritelty ylempänä tällä sivulla).
 • Merkitkää kumpikin meloja lähtiessä vajakirjaan, ja melontavieraan kohdalle “vieras”.

Kaluston varaaminen Vihurin tapahtumiin

Vihurin kalustoa voi varata seuraavin ehdoin.

Tällaisia kajakinvarauslappuja roikkuu ilmoitustaululla varauskirjan lähellä
 • Varauksia voi tehdä vain Vihurin tapahtumiin, kuten kursseille, retkille ja keskiviikkomelontaan.
 • Varauksia ei voi tehdä omatoimimelontaa varten.
 • Varauksia voi olla voimassa vain yksi kerrallaan per meloja.
 • Varaus raukeaa 15 minuutin kuluttua sen alkamisajasta, jos kajakki on silloin vielä hyllyllä.
  • Esimerkki: Keskiviikkomelonta alkaa klo 17:30 kaluston säätämisellä ja kantamisella vesille. Jos keskiviikkomelontaa varten varattu kajakki on edelleen hyllyllä klo 17:45, sen saa ottaa kuka tahansa.
 • Varaus merkitään vajalla olevaan vihkoon.
  • Voit muistuttaa muita jäseniä varauksesta kiinnittämällä kajakkiin lapun, jossa lukee “Tämä kajakki on varattu Vihurin tapahtumaan. Tarkemmat tiedot varauskalenterissa. Kajakkia voi käyttää varaukseen asti.”
 • Sellaistakin kajakkia voi käyttää, johon on tehty varaus, kunhan palauttaa sen hyvissä ajoin ennen varauksen alkua.
 • Jos uhkaa tulla päällekkäisiä varauksia, katso kaluston käytön priorisointi tämän sivun alussa.

Retki- ja koskikaluston vuokraus

 • Kalustoa vuokrataan vain Vihurin jäsenten käyttöön.
 • Kalustonkäyttömaksun suoritus on edellytys vuokraamiselle ja käytölle vuokra-aikana.
 • Vuokraa peritään 10 € / alkava vuorokausi, sisältäen kanootin, aukkopeitteen, liivin ja melan.
 • Vihurin koko retki- ja koskikalusto on vuokrattavissa 1.9.–30.4. tässä määritellyin ehdoin ja hinnoin.
 • Mitään Vihurin kalustoa ei ole vuokrattavissa 1.5.–31.8.
 • Vuokrattava kalusto varataan merkitsemällä varaus varauskalenteriin ja ilmoittamalla siitä seuran puheenjohtajalle (pj@vihuri.info).
 • Vuokraaja vastaa kaikista vaurioista, jotka eivät ole normaalia kulumista. Mahdolliset vauriot tulee korjata, korjauttaa tai korvata.
  • Korjaaminen = vuokraaja korjaa itse.
  • Korjauttaminen = vuokraaja vie korjaamista vaativan varusteen tai kajakin korjauksen tekevään firmaan ja maksaa siellä.
  • Korvaaminen = vuokraaja hankkii uuden (alkuperäistä kuntoa vastaavan) varusteen kadonneen tai korjauskelvottoman tilalle.
 • Jos uhkaa tulla päällekkäisiä varauksia, katso kaluston käytön priorisointi tämän sivun alussa.

Näiden sääntöjen päivitykset

Nämä säännöt tulivat voimaan 8.6.2022. Sen jälkeen niitä on päivitetty seuraavasti:

 • 28.6.2022: Kajakkien kuljettaminen Pyhäjärvelle.
 • 22.2.2023: Vuokraustilanteissa käytetty sähköpostiosoite.
 • 20.3.2023: Kaluston vuokraaminen koulutustapahtumiin.
 • X.5.2024: Melontavieras-käytäntö, kalustonkäsittelyohjeet ja kattavampi luettelo Kaukajärvellä käytössä olevasta kalustosta..

Sivua on päivitetty viimeksi 11.5.2024.

Liiton tiedotteita

Kalenterissa seuraavaksi

Katso säännölliset tapahtumat ja kalenterin kuukausinäkymä Kalenteri-sivulla.